Kierunki studiów o tematyce logistycznej oraz transportowej cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób planujących wybranie się na studia. Studenci zdają sobie sprawę, że jeśli będą się sumiennie kształcić, nie zapominając o nauce języków obcych, to droga do kariery np. w różnego rodzaju centrach logistycznych staje przed nimi otworem. Niezależnie od tego, na zrobienie jakiej specjalizacji się zdecydują. Branża transportowa stale się rozwija i w najbliższym czasie będzie potrzebowała nowych pracowników, z których większość stanowić będą właśnie absolwenci szkół wyższych. Jeżeli tylko będą przygotowani na pracę pod presją czasu i nastawieni na stałe rozwijanie swojej wiedzy, to praca spedytora powinna się im spodobać.

Kim jest spedytor?

Spedytora powszechnie utożsamiamy z transportem samochodowym, rzadziej zaś z morskim lub lotniczym. Jest on w dalszym ciągu najbardziej popularny, lecz w przypadku transportu ładunków na dalsze odległości, to dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest użycie statku lub samolotu. Dlatego jeżeli nie będziemy przekonani co do tego, gdzie dokładnie chcielibyśmy pracować, to mamy do wyboru trzy zróżnicowane segmenty. Do głównych zadań spedytora należy wypełnianie instrukcji przewozu oraz przygotowywanie przesyłek. Najwięcej wolnych miejsc pracy jest firmach takich jak Aston Partner, świadczących usługi z zakresu transportu samochodowego.

Jakimi cechami powinien charakteryzować się każdy spedytor?

Na stronie internetowej www.astonpartner.pl pojawiały się ogłoszenia, z treści których wynikało, że każda osoba kandydująca na stanowisko spedytora powinna mieć wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz być zaprawiona w sztuce negocjacyjnej.