Pośrednik, zwany również agentem nieruchomości to zawód, który polega na kojarzeniu stron transakcji przy zakupie, sprzedaży, zamianie, najmie i wynajmie nieruchomości, a także doradztwie w tym zakresie. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku mówi o pośredniku w obrocie nieruchomościami jako o osobie fizycznej, posiadającej licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jednak od momentu wejścia w życie w 2013 roku tzw. ustawy deregulacyjnej wykonywanie tegoż zawodu nie wymaga już licencji. Wystarczy jedynie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zawody związane z rynkiem nieruchomości

Prócz pośrednika w branży tej występują również zarządcy nieruchomościami oraz rzeczoznawcy majątkowi. Funkcjonują oni na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, która to opisuje podstawowe zasady prowadzenia działalności związanej z rynkiem nieruchomości.

Obowiązki pośrednika

Według wspominanej już ustawy o gospodarce nieruchomościami agenci zobowiązani są do stosowania przepisów prawa i standardów zawodowych, kierowania się zasadami etyki zawodowej i zasadą ochrony interesów osób, na rzecz których pracują, wykonywania czynności pośrednictwa ze szczególną starannością oraz posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ponadto tzw. ustawa deregulacyjna powołała do życia Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Jest ona największą polską organizacją samorządu gospodarczego, która zrzesza przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, a zatem również ich związki oraz inne organizacje i jednostki organizacyjne o statusie przedsiębiorcy.

Więcej informacji znajdziesz na http://status.pl/