Poruszając się po drodze mamy swoje obowiązki zarówno jako kierowcy, jak i piesi. Ustawodawca obciążył kierowców wieloma powinnościami. To przede wszystkim obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, zakaz wyprzedzania na i bezpośrednio przed przejściem dla pieszych czy też zakaz parkowania na przejściu i w odległości 10 metrów przed oraz za nim. Nie oznacza to jednak, ż pieszy ma jedynie przywileje! Jako pełnoprawny użytkownik dróg również posiada on obowiązki.

Pieszy ma obowiązek….

Po pierwsze, to obowiązek korzystania z przejść dla pieszych w celu przekroczenia jezdni. Przepis ten obowiązuje jednak wyłącznie, gdy takie przejście zostało wyznaczone. Jak informuje nas portal prawny Kruczek, „zebra” musi znajdować się w odległości nie większej niż 100 metrów od miejsca, w którym pieszy chce zrealizować zamiar przekroczenia jezdni. Wyjątkiem jest skrzyżowanie. W innym przypadku pieszy może przejść na drugą stronę poza pasami, jeśli tym zachowaniem nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa lub utrudnienia ruchu pojazdów. Jako piesi musimy wówczas ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni. Jak czytamy na www.kruczek.pl bezwzględny zakaz przechodzenia bez przejścia dla pieszych (bez wyjątków!) obowiązuje na drodze dwujezdniowej, ekspresowej, na autostradzie oraz na drodze, po której kursują tramwaje.

Pieszy na pasach….

Mimo, że pasy wyznaczają przejście, pieszy musi zachować szczególną ostrożność. Powinien być czujny na warunki i sytuacje zmieniające się na drodze, by mieć możliwość szybkiego reagowania. Brać pod uwagę warunki atmosferyczne, widoczność czy natężenie ruchu. Ponadto przechodząc przez jezdnię trzeba być skupionym, a nie pochłoniętym rozmową, korzystaniem z telefonu czy muzyką w słuchawkach.