Film instruktażowy to praktyczny, niezwykle precyzyjny dodatek, a nawet uzupełnienie wszelkiego rodzaju szkoleń, konferencji lub tradycyjnych instrukcji obsługi (w formie papierowej). Może on pełnić rolę popularnych prezentacji multimedialnych. Co istotne, audiowizualna forma dla odbiorców jest zdecydowanie prostsza w odbiorze, łatwiej przyswajalna, a co za tym idzie bardziej skuteczna.

Podstawowe założenia filmów instruktażowych

Ogólnie rzecz biorąc, filmy instruktażowe mają służyć precyzyjnemu objaśnianiu zasad działania danego produktu. Można powiedzieć, że są swego rodzaju przepisem na realizację danego zadania, a także wskazówką dla pracowników, którym zlecono wdrożenie się w nowe technologie zastosowane w firmie. Co więcej, poza funkcją dydaktyczną filmy instruktażowe mogą stanowić narzędzie promowania się przedsiębiorstwa (jako element strategii marketingowej).

Korzyści, jakie płyną z posiadania filmów instruktażowych

Filmy instruktażowe przede wszystkim wpływają na zwiększenie komfortu użytkowania określonych produktów oraz podwyższenie kwalifikacji pracowników. Standardowe formy instrukcyjne, takie jak broszury, instrukcje obsługi itp. niestety są zbyt mało atrakcyjne, aby mogły być w pełni zrozumiałe dla odbiorcy. Są trudniej przyswajane przez ludzi aniżeli forma audiowizualna.

Proces produkcji

Realizacja filmów instruktażowych składa się dokładnie z takich samych etapów, jak w przypadku pozostałych form filmowych. Producenci i realizatorzy z tak uznanych firm jak Filmowa, przy użyciu tych samych technologii, na początku wraz z przedsiębiorstwem, które zleciło stworzenie filmu opracowują scenariusz, kolejno przechodzą do pracy na planie zdjęciowym, wreszcie montują film, dodają napisy i ścieżkę dźwiękową, a także urozmaicają realizację grafiką i animacjami.