Metodyki Sure Steep używa się do wdrażania zaawansowanych zintegrowanych systemów informatycznych stworzonych przez znaną na całym świecie firmę Microsoft. Składają się one z trzech oprogramowań: Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV oraz Microsoft Dynamics CRM. Wdrażaniem tej metodyki zajmuje się firma Nav24.

Początkowe etapy metodyki Sure Steep

Ten rodzaj metodyki skonstruowany jest z sześciu głównych faz: diagnozy, analizy, projektowania, programowania oraz testowania i szkolenia. W początkowym etapie należy przeanalizować najważniejsze potrzeby oraz wymagania klienta. Ta faza należy raczej do tych bardziej ogólnych, w której dążymy do poznania potrzeb naszego kontrahenta aby przygotować się do implementacji systemu Microsoft Dynamics. Kolejny etap czyli analiza jest bardzo istotny i nie należy go lekceważyć. Polega on na poddaniu bardzo szczegółowej analizie wszystkich procesów odbywających się wewnątrz firmy. Podczas trwania tej fazy prowadzone są warsztaty z użytkownikami w celu opracowania docelowego modelu. Przez cały okres jej trwania zbierane są informacje traktujące o potrzebach biznesowych naszego kontrahenta. Najważniejszym dokumentem procesu składającego się na analizę jest Karta Projektu. Zawiera ona dokładny harmonogram w jakim produkt zostanie wdrożony wraz z jego budżetem.

Początkowe dwa etapy w dużym stopniu wpływają na wygląd pozostałych

Błędy na tym etapie mogą w negatywny sposób wpłynąć na cały proces wdrażania metodyki Sure Steep. Niezależnie od tego jaki projekt nasza firma ma zamiar wdrożyć, zbieranie danych wraz z ich analizą oraz rozmową z przyszłymi użytkownikami produktu zauważalnie wpływa na finalny efekt czyli wdrożenie oferowanej usługi. Na stronie www.nav24.pl można zapoznać się z tym jak wygląda proces implementacji poszczególnych oprogramowań.